Toreb­ka 28x28cm makrama

fioletowa szydełkowana torebka z czarnym sznurkiem.
Toreb­ka wyko­na­na tech­ni­ką makra­my ze sznur­ka baweł­nia­ne­go 5 mm.

Wyko­nu­je­my toreb­ki i chu­s­ty na zamó­wie­nie, wów­czas ter­min reali­za­cji mini­mum 21 dni. 

Cena: 200,00zł

Opis

Jak kupić przedmiot:

Aby kupić arty­kuł napisz do nas na adres kontakt@legowianka.pl poda­jąc imię nazwi­sko i adres, my wysta­wi­my Ci fak­tu­rę. Po zaksię­go­wa­niu wpła­ty wysy­ła­my zaku­pio­ny przedmiot.